Tràmits Notarials

La Curatela Advocats disposa d’un equip d’advocats especialistes en l’assessorament i gestió de tot tipus de tràmits notarials. Col·laborem amb diverses Notaries de la província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ens hem especialitzat en la planificació del futur dels nostres clients, però també en com protegir –a través del testament- les persones amb discapacitat. Els nostres advocats coneixen i estudien diàriament la legislació tributaria, el que permet que els nostres clients es beneficiïn d’importants reduccions i exempcions a l’hora de tramitar acceptacions d’herència i liquidar els impostos que se’n derivin.

Entre d’altres serveis oferim:

Testaments: Un acte de gran importància. Mitjançant el testament els nostres clients, a més de decidir els destí dels seus béns quan faltin, també podran nomenar un tutor pels seus fills o familiars incapacitats o, fins i tot, fer el testament del seu fill incapaç. Els nostres advocats presten assessorament i acompanyament a la Notaria, d’aqueta forma assegurem que els nostres clients realitzin el testament que millor s’adapta a la seva voluntat.

Acceptació d’herència: Tramitació de l’acceptació de l’herència, liquidació dels impostos i inscripcions al Registre de la Propietat. Els nostres advocats s’encarreguen de gestionar tots els tràmits necessaris, d’aquesta forma estalviem temps i preocupacions als nostres clients.  

Poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat: Mitjançant aquest document públic notarial, els nostres clients, en cas de patir una malaltia que els impossibiliti física o psíquicament per manifestar la seva voluntat, designen una persona (física o entitat) per que els representi en determinats aspectes de la seva vida. Amb el poder els nostres clients asseguren la defensa dels seus interessos en un futur.

Patrimoni protegit: Escriptura publica notarial que permet constituir aquesta figura per protegir econòmicament una persona amb discapacitat. Els béns integrats en el patrimoni protegit d’una persona amb discapacitat són inembargables i no computen als efectes de calcular el copagament de la plaça residencial publica que la persona pugui ocupar. Els nostres advocats coneixen a la perfecció com es configuren els patrimonis protegits i els avantatges fiscals per les persones aportants.   

Immobiliari:  Preparació i gestió d’escriptures de compravenda d’immobles, obra nova, divisió horitzontal, permuta, opció de compra, etc.

Donacions: Redacció d’escriptures de donació i liquidació d’impostos.