LA CURATELA ADVOCATS

Som un equip d'advocats i professionals del Tercer Sector especialitzats en persones que, per les circumstàncies que siguin, ja no tnene ple ús de la seva capacitació d'obrar o jurídica. Estem parlant de persones amb discapacitat (trastorn mental, discapacitat intel·lectual, deteriorament cognitiu, patologia dual, etc). En tots aquests casos, el dret està especialitzat i LA CURATELA ADVOCATS participa activament en aquest sector.
Explícans el teu cas

¿Qui s'ocupa del temes legals de les persones amb problemes de salut mental?

Resposta:

La Curatela Advocats